Regulamin


Ostatnia zmiana: 2019-07-01

                             SERWIS INTERNETOWY www.pldom.pl

  W początkowym etapie rozwoju portalu, naszym celem jest KRAKÓW i WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

Jednak z uwagi na potrzeby Państwa i nazwę domeny pldom.pl nie mamy prawa i nie chcemy ograniczać szyldu przewodniego serwisu.

  PLDOM.PL to docelowo POLSKIDOM, serwis prezentujący POLSKIE NIERUCHOMOŚCI.  

 

                             & 0.

  Serwis jest przeznaczony w formie bezpłatnej - ogłoszenie podstawowe dla osób fizycznych, firm reprezentujących branżę nieruchomości i sektory powiązane jak bankowość, doradztwo finansowe, usługi budowlane i podobne działalności gospodarcze. Forma bezpłatna ogłoszenia jest podstawą Naszego serwisu bez ograniczenia czasowego. Wszelkie zmiany wprowadzane w zasadach regulaminu będą publikowane na stronie głównej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

  Ogłoszenia z czteromiesięcznym okresem publikacji nie aktualizowane w panelu "DODAJ OGŁOSZENIE" będą weryfikowane lub usuwane bez powiadomienia.

                             & 1.
Regulamin, polityka prywatności. Wprowadzenie.

 REGULAMIN PLDOM.PL obowiązuje od dnia 13 grudnia 2018 roku do odwołania na stronie Głównej Serwisu www.pldom.pl


1. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie, reklamę na stronach serwisu internetowego pldom.pl potwierdza przeczytanie stron REGULAMINU oraz POLITYKI PRYWATNOŚCI i równocześnie akceptuje poniższy REGULAMIN i POLITYKĘ PRYWATNOŚCI PLDOM.PL.
REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI jest opublikowany na stronie https://pldom.pl/pomoc/regulamin    i https://pldom.pl/pomoc/prywatnosc  , a dostęp przez przekierowania za pomocą linków na Stronie Głównej  www.pldom.pl w dolnej części serwisu pod określeniem REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI. Dodatkowy dostęp do regulaminu jest aktywny po wejściu na podstrony.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się Użytkownika z powyższym regulaminem i panelem DODAJ OGŁOSZENIE.

Serwis PLDOM.PL jest przeznaczony do publikacji ogłoszeń BEZPŁATNYCH i PŁATNYCH z zakresu RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI.
Udostępniony jest dla Użytkowników INDYWIDUALNYCH (osób fizycznych) jak i osób, podmiotów reprezentujących FIRMY.
W zakładce Serwisu PLDOM.PL o nazwie USŁUGI zabroniona jest publikacja treści związanych z RYNKIEM OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI.
Opis szczegółowy & 2 punkt 1.  

 

2. Usługodawca chroni dane Użytkownika, Użytkowników zgodnie z regulaminem i polityką prywatności regulowaną przez obowiązujące prawo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zdefiniowane w poniższym Regulaminie. Dodatkowo można się zapoznać z polityką prywatności w wersji poszerzonej na stronie https://politykaprywatnoscipldom.blogspot.com/
Powyższy regulamin i Polityka prywatności również dotyczy usług obrotu nieruchomościami świadczonych przez Firmę pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki Nip: 735 157 59 88 .  Świadczone usługi obrotu nieruchomościami są dodatkowo potwierdzone zawarciem odrębnej UMOWY POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI.

 

3.
A. Usługodawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wiarygodność opublikowanego ogłoszenia / reklamy na stronie www.pldom.pl w formie OGŁOSZENIE PODSTAWOWE, OGŁOSZENNIA PROMOWANE, BANERY REKLAMOWE w dowolnej formie publikacji.

Również Usługodawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wiarygodność opublikowanego ogłoszenia / reklamy na stronie www.pldom.pl opatrzonego napisem o brzmieniu OFERTA REKOMENDOWANA lub POLECANA. Ogłoszenie REKOMENDOWANE lub POLECANE jest ogłoszeniem płatnym na życzenie Użytkownika i ma jedynie znamiona wyróżnienia ogłoszenia odpowiednim kolorem na tle którego jest widoczny napis OGŁOSZENIE REKOMENDOWANE lub OGŁOSZENIE POLECANE .
Prawo do zamieszczania powyższego wyróżnienia ogłoszenia ma jedynie osoba zarządzająca, administrator lub osoba uprawniona przez administratora. Ogłoszenia umieszczone bez wiedzy Usługodawcy o powyższym brzmieniu w dowolnym miejscu Serwisu pldom.pl, zostaną niezwłocznie usunięte przez Usługodawcę i zostaną podjęte dodatkowe kroki dyscyplinujące. Szczegółowe informacje pod telefonem kontaktowym - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl .


B. Usługodawca bierze na siebie ustalony dodatkową - indywidualnie sporządzoną umową zakres odpowiedzialność za wiarygodność publikowanych danych w ogłoszeniu / reklamie na stronie www.pldom.pl opatrzonego logo strony www.pldom.pl i dodatkowo napisem o brzmieniu OFERTA ZWERYFIKOWANA. Powyższa odpowiedzialność dotyczy pełnego potwierdzenia danych widocznych-umieszczonych na stronie internetowej www.pldom.pl . Osoba zarządzająca serwisem PLDOM.PL może jedynie umieszczać takie oznaczenia. Ogłoszenia umieszczone bez wiedzy usługodawcy o powyższym brzmieniu w dowolnym miejscu serwisu pldom.pl, zostaną niezwłocznie usunięte przez usługodawcę. Szczegółowe informacje pod telefonem kontaktowym - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl .

 

OFERTA opatrzona LOGO strony pldom.pl i napisem OFERTA ZWERYFIKOWANA prezentowana w zakładkach o tematyce NIERUCHOMOŚCI wymaga wizji lokalnej na terenie ogłaszanej nieruchomości i dodatkowych ustaleń z Usługodawcą strony www.pldom.pl  . Szczegółowe informacje pod telefonem kontaktowym - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl .

 

OFERTA opatrzona LOGO strony pldom.pl i napisem OFERTA ZWERYFIKOWANA prezentowana w dziale USŁUGI wymaga potwierdzenia wiarygodności danej usługi i kontaktu osobistego z administratorem. Szczegółowe informacje pod telefonem kontaktowym - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl .


4. Publikacja OFERTY, OGŁOSZENIA, REKLAMY opatrzonej napisem OFERTA POLECANA lub OFERTA REKOMENDOWANA lub PROMOWANA i BLISKOZNACZNE OKREŚLENIA są zastrzeżone dla ADMINISTRATORA i wymagają dodatkowych ustaleń z Usługodawcą strony www.pldom.pl  . Szczegółowe informacje pod telefonem kontaktowym - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl .

 

5. W SERWISIE www.pldom.pl WPROWADZONO RYGORYSTYCZNE ZASADY PRZESTRZEGANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI.
Dbając o najwyższą jakość ochrony PANI/PANA prywatności, serwis www.pldom.pl został dostosowany do nowych obowiązujących przepisów prawnych chroniących PANI/PANA dane osobowe. Pełny tekst Polityki Prywatności & 12 .     
Wprowadzono w serwisie www.pldom.pl drastyczne ograniczające normy zamieszczania danych osobowych dla osób fizycznych. Dane osobowe w ogłoszeniach / reklamach  serwisu www.pldom.pl są maksymalnie zawężone do jedynie niezbędnych danych tj: IMIĘ lub NICK,  NUMERU TELEFONU i ADRESU EMAIL. Druga opcja dopuszcza umieszczanie ogłoszeń / reklam anonimowych bez danych osobowych (szczegółowe wyjaśnienie & 12.).


Ogłoszenia w których pojawią się dodatkowe dane osobowe dotyczące osoby fizycznej zwanej usługobiorcą lub innych osób fizycznych, będą korygowane do właściwego brzmienia lub w razie braku reakcji po stronie usługobiorcy, usilnie monitowane.

 

Wskazywanie dokładnego adresu nieruchomości, usługi w panelu MAPA jest publikowane na Państwa odpowiedzialność. Danych lokalizacyjnych nie weryfikujemy i nie zapisujemy. ADMINISTRATOR weryfikuje opublikowane parametry na mapie tylko przy opcji podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej.

6. Serwis internetowy pldom.pl od dnia 13 grudnia 2018 roku wprowadza świadczenie bezpłatnych usług ogłoszeniowych na łamach serwisu pldom.pl w opcji ogłoszenia podstawowego bezpłatnego do odwołania na Stronie Głównej Serwisu pldom.pl . Sposób publikacji ogłoszenia podstawowego bezpłatnego opisany w regulaminie i dodatkowo przedstawiony w formie skróconej w panelu STREFA CEN. Wszelkie zmiany dotyczące płatności i bezpłatności będą ogłaszne z trzy miesięcznym wyprzedzeniem na Stronie Głównej.

 

7. REKLAMA / OGŁOSZENIE PODSTAWOWE BEZPŁATNE jest publikowane na podstronach opatrzonych nazwami INWESTYCJE, MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM, USŁUGI, FINANSE . Miejsce na stronie dla ogłoszenia podstawowego bezpłatnego jest usytuowane pod panelem SZUKAJ WEDŁUG. Ogłoszenie Podstawowe Bezpłatne jest publikowane w dowolnej kolejności miejsca w serwisie pldom.pl o treści wizualno, tekstowej: ZDJĘCIE, TYTUŁ, CENA, M2, PIĘTRO, KRÓTKI OPIS i pozostałe dane. Podane dane są jedynie wzorem OGŁOSZENIA PODSTAWOWEGO BEZPŁATNEGO z możliwością wprowadzania dostępnych modyfikacji przez Użytkownika.

 

8. REKLAMA /OGŁOSZENIE PODSTAWOWE może mieć formę bezpłatną lub płatną. O wyborze formy publikacji decyduje Użytkownik.
Telefon kontaktowy - 503 123 525, lub email - poczta@pldom.pl

 

9. Dopuszczalne jest umieszczanie na zdjęciach własnego logo i nazwy firmy w tonacji przygaszonej. Zabronione jest umieszczanie na zdjęciach numeru telefonu, email, stron www i podobnych opisów. TELEFON, EMAIL, STRONĘ WWW (tylko powiązaną z treścią ogłoszenia), LINKI prowadzące do dodatkowych informacji (tylko powiązane z treścią ogłoszenia) można publikować w części tekstowej ogłoszenia. Inne formy są jedynie dopuszczalne po uzgodnieniu z Administratorem Serwisu PLDOM.PL .

 

10. Zabronione jest umieszczanie w tytule ogłoszenia/reklamy: numeru telefonu, adresu email i stron internetowych.

 

11. Zabronione jest powtarzanie ogłoszeń bezpłatnych pod rygorem usunięcia.

Na stronach Serwisu PLDOM.PL dopuszczalne jest publikowanie tylko jednego ogłoszenie promującego daną nieruchomość, usługę budowlaną, obsługę finansową i inną powiązaną z nieruchomościami usługę, zakres działania handlowego, produkcyjnego. Wyłączeniu od tej zasady podlegają ogłoszenia płatne i zezwolenia uzgodnione z Administratorem powyższego serwisu.

 

12. Administrator Serwisu PLDOM.Pl zatrzega sobie możliwość kotygowania ogłoszeń włącznie z usunięciem ogłoszenia / reklamy w przypadkach naruszających dobre imię SERWISU, zasady Regulaminu i Polityki Prywatności. Takiej korekcie również będą poddawane przekroczenia nie objęte w regulaminie, a mające przesłanki przekroczenia celu funkcjonowania, zasad przekazu informacji i norm prawnych Serwisu www.pldom.pl .

 

 

                        & 2.
 Postanowienia wstępne.
1.    pldom Nieruchomości Kraków udostępnia na rzecz Użytkownika, Użytkowników usług polegających na udostępnianiu, publikowaniu ogłoszeń, ofert, publikacji, reklam zawierających treści związane z rynkiem nieruchomości krakowskich, małopolskich, polskich.


Dopuszczalna jest forma tematyki do ogłaszania bezpłatnego poza branżą nieruchomości, ale pod warunkiem publikacji w zakładce USŁUGI, FINANSE.

ODSTĘPSTWA OD TEJ ZASADY muszą zostać ustalone w indywidualnej, bezpośredniej rozmowie telefonicznej lub email usługodawcy z usługobiorcą.

 

 • Przykłady akceptowanych branż handlu, usług, produkcji:
  budownictwo,
  sektor usługowy związany z zasobami mieszkaniowymi,
  handel związany z zasobami mieszkaniowymi,
  architektura wnętrz, wystrój wnętrz,
  usługi budowlane,
  sektor ubezpieczeń i doradztwa,
  bankowość,
  inne niewymienione pokrewne branże.

 

2. PUBLIKACJA REKLAMY / OGŁOSZENIA.  
Procedurą uzyskania dostępu do zaistnienia na łamach serwisu www.pldom.pl jest skorzystanie z urządzenia umożliwiajacego komunikację internetową w dowolnej formie, między innymi przez przeglądarkę internetową drogą bezpośredniej-samodzielnej instalacji przez panel DODAJ OGŁOSZENIE zgodnie z wymaganym procesem zamieszczenia ogłoszenia / reklamy. Alternatywna forma zamieszczenia ogłoszenia/reklamy polega na przesłaniu oferty ogłoszenia/reklamy drogą email do usługodawcy/administratora serwisu www.pldom.pl dostepnymi drogami kontaktu, a w szczególności na email: reklama@pldom.pl
Opcja przesłania email wymaga zatwierdzenia polityki Prywatności i Regulaminu PLDOM.pl drogą email.
    Dokładny opis w & 7 .

 

3. Usługodawca pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki internetowa usługa ogłoszeniowa, reklamowa pod nazwą www.pldom.pl , oddaje do użytku użytkownikowi możliwość PRZEGLĄDANIA i ZAMIESZCZANIA ofert, ogłoszeń, reklam, publikacji dotyczących nieruchomości i podobnych usług wymienionych w &2 punkt 1 .

 

4. Usługodawca pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki internetowa usługa ogłoszeniowa, reklamowa pod nazwą pldom.pl jest zawiadywana przez Usługodawcę w języku polskim.

 

5. Użytkownik publikując ogłoszenie / reklamę w serwisie www.pldom.pl jednoznacznie akceptuje REGULAMIN strony www.pldom.pl i tym samym potwierdza przeczytanie całego REGULAMINU strony www.pldom.pl

 

                       & 3.
 Definicje.
 Określone w Regulaminie sformułowania mówią co następuje:

1. USŁUGODAWCA inaczej określany ADMINISTRATOREM.
Usługodawcą jest pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki ul. Praska 56/2 30-322 Kraków Nip: 730 157 59 88 Regon: 490701875 , z którym Użytkownik komunikuje się poprzez skrzynkę poczty elektronicznej email poczta@pldom.pl i reklama@pldom.pl również telefonicznie 503 123 525 lub w siedzibie banku IdeaBank w ustalonych godzinach spotkań lub innymi obustronnie ustalonymi sposobami. Usługodawca komunikuje się z Usługobiorcą w podobny zwrotny sposób, obustronnie ustalonymi sposobami.

 

2. UŻYTKOWNIK. USŁUGOBIORCA.
Użytkownik lub określany zamiennie Usługobiorcą to osoba fizyczna, upoważniona prawnie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności zamieszczenia ogłoszenia/reklamy. To również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie powoduje zdolność aktywacji ogłoszenia, oferty, publikacji, reklamy.


3. OFERTA, OGŁOSZENIE, REKLAMA, PUBLIKACJA.
Powyższe słowa mogą być używane zamiennie.
Oferty, ogłoszenia, reklamy, publikacje są kreowane przez Użytkownika strony www.pldom.pl i dotyczą rynku nieruchomości i wymienione w & 2 punkt 1 w formie sprzedaży, kupna, usługi, handlu, produkcji lub wynajmu i inne znajdujące się na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszaru Małopolski, Krakowa.
Wszelkie ustanowienia zawarcia umowy są regulowane powyższym regulaminem.

 

4. PRAWIDŁOWE OGŁOSZENIE / REKLAMA


 • Wymagane minimum.
  - Tytuł w dopuszczalnej ilości liter. Wymagany obowiązkowo.
   Umieszczanie w tytule numeru telefonu, adresu email, zabronione.
  - Opis, treść ogłoszenia / reklamy. Wymagany obowiązkowo.
  - Boczne dane, obok zdjęcia.
        Wymagany obowiązkowo numeru klienta/ogłoszenia (nadawany automatycznie).
        Wymagane obowiązkowo określenie typu rynek nieruchomości. Wtórny / Pierwotny .
        Nie wymagany numeru telefonu (patrz poniżej ) *.
        Nie wymagany adresu email (patrz poniżej ) *.
        Wymagana obowiązkowo ceny w zł przy opcji sprzedaży, wynajmu.
        Wymagane obowiązkowo metry kwadratowe nieruchomości.

 

* W bocznym panelu dopuszczalne jest pozostawienie jednej pozycji pustej, email lub numer telefonu przy opcji jawnej. Przy opcji anonimowej podawany jest kontakt do administratora strony www.pldom.pl.

 

- w innych uzasadnionych i uzgodnionych z administratorem przypadkach przy braku pełnych danych można pozostawić niewypełnione pozycje w wybranej części formularza zgłoszeniowego.
- Zdjęcie nie jest koniecznym wymogiem, ale jest zalecane przez Administratora. W przypadku braku zamieszczenia zdjęcia, zdjęć przez Użytkownika, Administrator może umieścić neutralną grafikę, zdjęcie.

Pozostałe parametry zawarte w powyższym regulaminie.

 

5. ZARZĄDZANIE OGŁOSZENIEM, REKLAMĄ, PUBLIKACJĄ, OFERTĄ.
Ogłoszenie, oferta, publikacja zamieszczona na stronie www.pldom.pl jest widoczna wizualnie i tekstowo w internecie. Zarządzanie ogłoszeniem odbywa się drogą komunikacji  email, telefon z Usługodawcą lub po przez panel samodzielnego zamieszczania i obsługi ogłoszeń, ofert, publikacji.  

Wszelkie czynności związane z dodawaniem ogłoszenia bezpłatnego można wykonywać po przejściu procesu LOGOWANIE (górny lewy róg strony www.pldom.pl).

 

6. REGULAMIN.
Regulamin PLDOM.PL reguluje aktualne ustalenia cenowe za publikację OGŁOSZEŃ / REKLAM bezpłatnych i płatnych od dnia 23 października 2018 do odwołania. . Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w nieokreślonym czasie na stronie głównej www.pldom.pl w formie tekstowej, a bezpłatne ogłoszenia, oferty, publikacji, reklamy  zamieszczone przed terminem ogłoszenia zmiany, przez okres trzech miesięcy od daty wprowadzenia zmian mają ważność bezpłatnego ogłoszenia, oferty, publikacji, reklamy na łamach strony www.pldom.pl

 

Natomiast wszelkie przyszłe obwieszczone, zmiany cenowe dotyczące ogłoszeń PŁATNYCH  opublikowanych przed terminem wprowadzonych zmian są realizowane zgodnie z zawartymi umowami między Usługobiorcą a Usługodawcą PLDOM.PL. do końca ustalonego czasu realizacji.

 

Zamieszczone ceny na łamach SERWISU PLDOM.PL są podane w walucie polskiej.


7. ZAWIADOMIENIA, ZMIANY OGŁASZANE NA STRONIE PLDOM.PL.
Na głównej stronie www.pldom.pl w nieokreślonym czasie są publikowane w widocznym miejscu ogłoszenia, odwołania dotyczące zmiany formy publikacji ogłoszeń bezpłatnych. Po wejściu zmian opublikowanych na stronie głównej www.pldom.pl , wszystkie bezpłatne ogłoszenia po terminie trzech miesięcy zostaną poddane weryfikacji. Nieopłacone ogłoszenia, oferty, publikacje zgodnie z nowym ogłoszonym regulaminem zostaną usunięte ze strony www.pldom.pl . Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za obsługę i usunięcie bezpłatnego ogłoszenia / reklamy.

 

8. BEZPŁATNE OGŁOSZENIA, REKLAMY, PUBLIKACJE.
Administrator ustanawia od momentu wejścia powyższego regulaminu w życie, to jest od dnia 13 grudnia 2018 możliwość zamieszczania, publikacji ogłoszeń, reklam, ofert na łamach serwisu www.pldom.pl w formie BEZPŁATNEJ do odwołania z szczególnym zaznaczeniem respektowania & 3 punkt 7.
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów publikacji bezpłatnego ogłoszenia, oferty, reklamy, publikacji ustanowionego powyższym REGULAMINEM. Publikacja ogłoszenia, oferty odbywa się wybranym przez użytkownika sposobem, opisanym w powyższym regulaminie & 2 i & 7 i  jest potwierdzeniem zawarcia usługi zwanej publikacją ogłoszenia / reklamy.
Bezpłatne ogłoszenia / reklamy są pozycjonowane w serwisie www.pldom.pl zgodnie z & 5 , z szczególnym zaznaczeniem punktu 5.;

 

9. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o zrealizowaniu i nieaktualności własnej oferty, ogłoszenia, reklamy, publikacji zamieszczonej na stronie www.pldom.pl w celu usunięcia ze strony www.pldom.pl

 

                       & 4.
Ogólne warunki korzystania ze strony www.pldom.pl.

1.Widoczność ofert, ogłoszeń, publikacji jest na łamach całego internetu bez ograniczeń dla użytkowników internetu jak i poza internetem dla celów promocji oferty, ogłoszenia, publikacji Użytkownika. Dane kontaktowe w ofercie, ogłoszeniu, publikacji opublikowane przez Użytkownika jawnie mają formę nieograniczonej dostępności dla osób czytających ofertę, ogłoszenie, publikacje. Usługodawca strony www.pldom.pl nie ponosi odpowiedzialności za ujawnione, opublikowane publicznie na stronie www.pldom.pl dane kontaktowe przez Użytkownika  i prowadzące bezpośrednio do Użytkownika.
Dla celów realizacji jak najwyższych norm ochrony danych osobowych użytkownika zgodnych z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI na stronie www.pldom.pl wrowadzono rygorystyczne zasady ograniczające ujawnianie danych osobowych. W serwisie www.pldom.pl można zamieścić jedynie adres email i numer telefonu. Loginem klienta jest kolejny numer ogłoszenia, imię lub nick. Ogłoszenia o szerszym parametrze danych osobowych będą korygowane - uzgadniane przez administratora.

 

2. Użytkownik zamieszczając własną płatną i bezpłatną  ofertę, ogłoszenie, publikacje na stronie www.pldom.pl bez odrębnej umowy usługi doradztwa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości z pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki nie może dochodzić żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy strony www.pldom.pl zwanym pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki NIP 735 157 59 88 z tytułu wymiany, zamiany, utraty, błędów publikacji ogłoszenia, zamieszczania wszelkich danych, informacji na łamach strony www.pldom.pl i pozostałe.

 

3. Oferty, ogłoszenia, publikacje kreowane przez Użytkownika za pomocą panelu DODAJ OGŁOSZENIE lub drogą email są ogłoszeniami, publikacjami, ofertami publikowanymi na własną odpowiedzialność, za które Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sam samodzielnie określa treść oferty, ogłoszenia, publikacji . Treści i dodane zdjęcia do oferty, ogłoszenia, publikacji Użytkownika  muszą w przejrzysty sposób opisywać przedmiot, wystawioną nieruchomość z należytą starannością i całkowicie zgodnie z zasadami faktycznego stanu rzeczywistego. Opis oferty, ogłoszenia, publikacji musi mieć wymiar rzetelności i nie może wprowadzać w nieprawdziwy obraz nieruchomości z naciskiem położonym na stan obowiązującego prawa i stanu technicznego nieruchomości, parametry ceny i usytuowania rzeczywistego przedmiotu oferowanego przez Użytkownika. Osoby analizujące  ofertę, ogłoszenie, publikacje nie mogą zostać wprowadzone w nieprawdziwy obraz przedmiotu sprzedaży, kupna, wynajmu związany z ofertą, ogłoszeniem, publikacją Użytkownika. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści niestosownych i treści przekraczające normy moralne, prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Oferty, ogłoszenia, publikacje zamieszczone bez zdjęć mogą zostać wzbogacane o neutralne wizualne obrazy wybrane przez Usługodawcę / Administratora. Z wyłączeniem sytuacji uzgodnionej obustronnie drogą email lub kontakt telefoniczny pod numerem 503 123 525.

 

5. Każda oferta, ogłoszenie, publikacja odnosi się tylko do jednej nieruchomości. Nie wolno kopiować, powielać, prezentować danej nieruchomości w więcej niż jednej formie oferty, ogłoszenia, publikacji na stronie www.pldom.pl w  tym samym czasie rzeczywistym pod rygorem usunięcia. Nie dotyczy za zgodą Administratora lub osób upoważnionych przez Administratora..


                       & 5.
 Obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu www.pldom.pl


1. Wszelka bezpośrednia lub pośrednia wymiana kontaktów w dowolnej postaci między Użytkownikiem strony www.pldom.pl , a osobami nie zamieszczającymi ofert, ogłoszeń, publikacji i korzystającymi ze strony www.pldom.pl bez sporządzenia odrębnej umowy usługi doradztwa w zakresie obrotu nieruchomości z www.pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki nie będzie przedmiotem sprawy Usługodawcy zwanym pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki.

 

2. ZEZWALA SIĘ NA UMIESZCZANIE do odwołania w serwisie www.pldom.pl, ogłoszeń z danymi innych stron internetowych w widocznej kompozycji dokładnej, lub zbliżonej wizualnej i tekstowej. Zamieszczanie danych stron internetowych musi mieć spójność z zamieszczonym przez Użytkownika ogłoszeniem, publikacją, ofertą, reklamą. Podana strona internetowa musi dotyczyć tematyki serwisu www.pldom.pl . Sporne sprawy rozstrzyga administrator.
Powyższe ogłoszenie, reklama, nośniki internetowy musi zostać opublikowany, przy zachowaniu praw autorskich i Polityki prywatności i zachowaniu przepisów norm społecznych i prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w tym regulaminie.
Użytkownik strony/serwisu www.pldom.pl ponośi wszelkie konsekwencje prawne takiego umieszczenia danych.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia powyższych danych bez podania przyczyny, szczególnie w przypadkach spornych.

 

3. Zabrania się pod rygorem konsekwencji prawnych i natychmiastowego usunięcia umieszczania numerów telefonów i innych danych kontaktowych nie związanych z opublikowaną ofertą, ogłoszeniem, publikacją.
Zamieszczanie wszelkich danych nie związane z daną ofertą i publikacją jest bezprawne i zabronione i  będzie korygowane natychmiastowym usunięciem i zakazem publikacji na stronie www.pldom.pl . Oferta musi dotyczyć jedynie rynku nieruchomości i & 2 punkt 1 i danej oferty, ogłoszenia, publikacji. Inne formy muszą byc ustalone z Usługodawcą / Administratorem strony www.pldom.pl

 

4. Wszystkie oferty, ogłoszenia, publikacji  z umieszczonym telefonem, email, określeniem strony internetowej w tytule będą niezwłocznie skorygowane lub usunięte.

 

5. Kolejność bezpłatnych oferty, ogłoszenia, publikacji na stronie www.pldom.pl jest wyświetlana w nieustalonej kolejności. Usługodawca strony www.pldom.pl nie ponosi odpowiedzialności za kolejność wyświetlania oferty, ogłoszenia, publikacji. Pozycja umiejscowienia ogłoszenia bezpłatnego w serwisie www.pldom.pl może ulegać zmianie w czasie dowolnym. Pozycja umiejscowienia bezpłatnych ogłoszeń, reklam, ofert może być zmieniana w trakcie publikacji w serwisie www.pldom.pl .

 

6. Kolejność ofert, reklam płatnych jest dokładnie określana, pozycjonowana na stronie www.pldom.pl i nie może ulegać zmianie podczas emisji ogłoszenia bez uzgodnienia z Użytkownikiem.

 

7. Ogłoszenie bezpłatne może być emitowane dowolny okres czasu i nie będzie weryfikowane przez Usługodawcę jeżeli nie stanowi tego nowy regulamin opublikowany na stronie głównej www.pldom.pl i ogłoszenie spełnia normy powyższego regulaminu, a w szczególności & 3 punkt 9.

 

8. Usługodawca świadczący usługi dla Użytkownika może zarządzać ogłoszeniem bezpłatnym Użytkownika, doglądać prawidłowego wyglądu i brzmienia tekstu ogłoszenia/reklamy. Może kontaktować się dostępnymi kanałami komunikacji z Użytkownikiem w razie wątpliwości dotyczących ogłoszenia/reklamy. Ogłoszenie musi odpowiadać rygorom powyższego regulaminu.


9. Usługodawca świadczący usługi dla  Użytkownika może zarządzać ogłoszeniem płatnym Użytkownika, ale pod warunkiem konsultowania się z Użytkownikiem. Doglądać prawidłowego wyglądu i brzmienia tekstu ogłoszenia/reklamy. Może kontaktować się dostępnymi kanałami komunikacji z Użytkownikiem w razie wątpliwości dotyczących ogłoszenia/reklamy. Ogłoszenie musi odpowiadać rygorom powyższego regulaminu.


10. Informacje zamieszczane w ofertach, ogłoszeniach, publikacjach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien dokładnie rozważyć zakres upublicznienia danych osobowych w ofercie, ogłoszeniu, publikacji,a  w szczególności własnej lokalizacji. Usługodawca, administrator serwisu pldom.pl wymaga od użytkownika podawania tylko telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej. Na stronie pldom.pl administrator zwraca szczególną uwagę na zamieszczenie danych typu adres, nazwisko i innych szczegółowych danych osobowych osób fizycznych.  Nie dotyczy podmiotów prawnych i innych nieobjętych zasadami Polityki Prywatności.

 

                       & 6.
 Zgody. Prawa autorskie.


1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane dane osobowe, treści, zdjęcia i daje gwarancję, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownik daje również gwarancję, że podane dane osobowe, treści, zdjęcia nie naruszają zasad Polityki Prywatności obowiązującej na stronie www.pldom.pl .

 

2. Użytkownik, zgadza się na nieodpłatne korzystanie Usługodawcy z materiałów opublikowanych na łamach strony www.pldom.pl w formie zdjęć, tekstów do celów promocyjnych, reklamujących stronę www.pldom.pl i udziela pozwolenia zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

 

3. Każda oferta, publikacja,materiał, a w tym przede wszystkim detale kompozycji, grafiki, znak towarowy zasób informacji zawartych na stronie www.pldom.pl są przedmiotem przedmiotu praw wyłącznych właściciela prawnego strony www.pldom.pl . Stanowią element przedmiotu praw autorskich, praw majątkowych, praw własności pozostałej i podlegają ustawowej ochronie prawnej.

 

4. Pobieranie lub wykorzystywanie w dowolnym zakresie publikowanych elementów o , których mowa powyżej, ze strony www.pldom.pl wymaga zgody osoby zarządzającej stroną www.pldom.pl zwanym Usługodawca / Administratorem pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki. Nie wolno bez zgody osoby zarządzającej stroną www.pldom.pl zwanym Usługodawca pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki   przetwarzać i udostępniać w innych serwisach internetowych i poza, zawartych informacji w kompozycji strony www.pldom.pl bez zgody osoby zarządzającej stroną www.pldom.pl zwanym Usługodawca pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki  .

 

                       & 7.
 Zamieszczenie oferty, ogłoszenia, publikacji.

1. Procedurą uzyskania dostępu do zaistnienia na łamach www.pldom.pl jest skorzystanie z urządzenia umożliwiajacego komunikację internetową w dowolnej formie, między innymi przez przeglądarkę internetową drogą bezpośredniej-samodzielnej instalacji przez panel DODAJ OGŁOSZENIE zgodnie z wymaganym procesem zamieszczania ogłoszenia/reklamy lub alternatywnie przesłanie oferty ogłoszenia/reklamy drogą email do usługodawcy/administratora serwisu www.pldom.pl  na email reklama@pldom.pl

 

2. PANEL DODAJ OGŁOSZENIE
Służy do zamieszczania ogłoszenia / reklamy w procedurze samodzielnego umieszczenia ogłoszenia / reklamy płatnej i bezpłatnej według instrukcji widocznej krok po kroku po uruchomienia klawisza/przycisku aktywnego DODAJ OGŁOSZENIE. Panel DODAJ OGŁOSZENIE jest widoczny na stronie głównej, jest oznaczony zielonym kolorem graficznym i napisem “DODAJ OGŁOSZENIE”.

 

3. Samodzielna publikacja ogłoszenia / reklamy.

Przycisk DODAJ OGŁOSZENIE służy do rozpoczęcia procesu zamieszczania ogłoszenia / reklamy w sposób samodzielny według instrukcji widocznej po przyciśnięciu widocznej opcji DODAJ OGŁOSZENIE.


 •   W otwartym panelu Logowanie / Rejestracja wpisujemy email (oznaczone pole) , hasło i ponownie powtórz hasło(oznaczone pole).

 •   Po przeczytaniu regulaminu, polityki prywatności i użycie plików cookies zatwierdzamy - akceptujemy.

 •   Przy akceptacji warunków Serwisu PLDO.PL naciskamy zielony klawisz ZAŁÓŻ KONTO.

 •   Otwieramy własny email i potwierdzamy tożsamość zgodnie z procedurą i postępujemy według widocznych wskazówek.

 •   Publikujemy ogłoszenie za pomocą szablonu na stronie.


Publikacja ogłoszenia/reklamy na łamach serwisu PLDOM.PL wymaga wykonania powyższych kroków.

            W razie niejasności proszę dzwonić pod telefon 503 123 525
                                                                       lub email poczta @pldom.pl

 


4. Alternatywne dodawanie ogłoszenia / reklamy.
ALTERNATYWNE dodanie ogłoszenia / reklamy na łamach strony www.pldom.pl odbywa się przez kontakt email reklama@pldom.pl i w pewnych sytuacjach dodatkowy kontakt telefoniczny usługobiorcy z usługodawcą. Ta procedura wymaga wysłania pełnej treści ogłoszenia i zdjąć i umieszczenia w tytule email zwrotu  “DODAJ OGŁOSZENIE”. Drogą zwrotną otrzymacie Państwo email dotyczący akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności, oraz prośbę o potwierdzenie przeczytania pełnego tekstu Regulaminu i Polityki Prywatności. Prawidłowe ogłoszenie zostanie zamieszczone maksymalnie do 12 godzin od momentu wysłania. Zawsze staramy się realizować Państwa sprawy do kilkudziesięciu minut, opcjonalnie trzech godzin.
                       & 8.
 Zamieszczanie oferty, ogłoszenia, publikacji.
Dodatkowe wyjaśnienia.


1. OGŁOSZENIE BEZPŁATNE I PŁATNE.
W samodzielnym i alternatywnym procesie zamieszczania ogłoszeń są do dyspozycji ogłoszenia płatne i bezpłatne. W przypadku ogłoszenia bezpłatnego nie wnosimy opłaty.
Przy ogłoszeniu płatnym obowiązuje procedura umieszczania ogłoszenia drogą komunikacji email poczta @pldom.pl lub reklama@pldom.pl

 

2. OGŁOSZENIA PŁATNE. CENY.
Ogłoszenia płatne mają określone ceny zgodne z aktualnym CENNIKIEM zamieszczonym poniżej w & 13. Cennik również jest zamieszczony na łamach serwisu pldom.pl pod hasłem STREFA CEN na STRONIE GŁÓWNEJ u dołu strony, jak również na stronie DODAJ OGŁOSZENIE w dolnej części strony.


3. Zamieszczenie oferty, ogłoszenia, publikacji  jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć ofertę, ogłoszenie, publikację może w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach strony www.pldom.pl jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 

4. Świadczenie usług przez Usługodawcę na stronie www.pldom.pl jest określone okresem bezterminowym bezpłatnym, lub płatnym ustalonym z Usługodawcą w tej formie do odwołania, z zaznaczeniem że Użytkownik może zażądać w dowolnym terminie usunięcia  oferty, ogłoszenia, publikacji. Wszelkie zawiadimienia drogą email, lub telefoniczną widoczną na stronie www.pldom.pl .

 

5. Za usunięte przed terminem ogłoszenie, reklamę na życzenie Użytkownika,  Usługodawca nie ponosi konsekwencji.

 

6. Za przedterminowe usunięcie ogłoszenia / reklamy płatnej na życzenie Użytkownika lub zgodne z regulaminem, Usługodawca nie ponosi konsekwencji zwrotu pieniędzy.


7. Usługi świadczone w ramach strony www.pldom.pl są bezpłatne, lub płatne w podanych sposobach zamieszczania do odwołania. Uruchomienie procesy zamieszczania oferty, ogłoszenia, publikacji przesłanego drogą email następuje maksymalnie do 12 godzin.


8. Za wszelkie losowe zdarzenia, i inne przyczyny, które mogą mieć wpływ na brak opublikowania bezpłatnej i płatnej oferty, ogłoszenia, publikacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.9.  Cennik serwisu www.pldom.pl  zamieszczony w całości w powyższym regulaminie & 13  

Zasady obowiązują bezterminowo do odwołania na stronie GŁÓWNEJ SERWISU PLDOM.PL i zgodnie z powyższym regulaminem.

                            
                              & 9.
  Oferty, ogłoszenia, publikacji  i promocja.

1. OGŁOSZENIA PODSTAWOWE BEZPŁATNE.
Serwis internetowy pldom.pl od dnia 13 grudnia 2018 roku wprowadza świadczenie bezpłatnych usług ogłoszeniowych na łamach serwisu pldom.pl w opcji OGŁOSZENIE PODSTAWOWE BEZPŁATNE, do odwołania na Stronie Głównej serwisu pldom.pl . Sposób publikacji ogłoszenia bezpłatnego opisany w regulaminie i dodatkowo przedstawiony w formie skrótowej w panelu DODAJ OGŁOSZENIE.


OGŁOSZENIE PODSTAWOWE BEZPŁATNE jest publikowane na podstronach opatrzonych nazwami INWESTYCJE, MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM po wybraniu odpowiedniej STREFY w wymienionych powyżej działach serwisu pldom.pl . Miejsce na stronie dla ogłoszenia podstawowego jest usytuowane pod panelem SZUKAJ WEDŁUG (tło - kolor zielony). Ogłoszenie Podstawowe jest publikowane w dowolnej kolejności miejsca w serwisie pldom.pl o treści wizualno, tekstowej: ZDJĘCIE, TYTUŁ(opatrzony linkiem do pełnego ogłoszenia), CENA, M2, PIĘTRO, KRÓTKI OPIS. Podane dane są jedynie wzorem OGŁOSZENIA PODSTAWOWEGO z możliwością wprowadzania zmian przez Użytkownika.

 

OGŁOSZENIE PODSTAWOWE może mieć formę bezpłatną lub płatną. O wyborze formy publikacji decyduje Użytkownik.

 

2. PŁATNE OGŁOSZENIA.
Oferty, ogłoszenia, publikacji płatne są zamieszczane na stronie pierwszej i następnych www.pldom.pl na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem określonym STREFA CEN & 13 i zgodnie z regulaminem.

 

3.  LOGO.
Logo jest znakiem towarowym przypisanym do Serwisu WWW.PLDOM.PL i chronionym prawnie. Jedynie Administrator może zarządzać i dysponować wizerunkiem pldom.pl w charakterystycznym wyglądzie graficznym .
Indywidualnie logo może się pojawiać w różnych miejscach strony. Taka prezentacja LOGO ma jedynie znamiona podkreślenia, przypomnienia nazwy SERWISU PLDOM.PL
Oferty, ogłoszenia, publikacji opatrzone logo pldom.pl w połączeniu z odpowiednimi napisami są zamieszczane na stronie www.pldom.pl na oddzielnych warunków zawarcia umowy z pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki. Dodatkowe informacje w & 1 punkt 3.


Informacja o warunków umowy pod telefonicznym kontaktem 503 123 525 lub email poczta@pldom.pl i reklama@pldom.pl

 

4. STRONA DRUGOPLANOWA.
Strona drugoplanowa to strona widoczna po przyciśnięciu opcji aktywnej na Stronie Głównej w górnej części serwisu www.pldom.pl , to jest wyrazów inwestycje, mieszkania, domy, działki, wynajem lub obrazków opatrzonych nazwami inwestycje, mieszkania, domy, działk widocznych na Stronie Głównej po przesunięciu kursorem w dół.

 

5. Następne strony to wielokrotność dalszych stron od strony drugoplanowej www.pldom.pl .

 

6. OGŁOSZENIA/REKLAMY PODSTAWOWE BEZPŁATNE.
Ogłoszenia bezpłatne są publikowane po wybraniu odpowiedniego działu-tematyki serwisu PLDOM.PL  INWESTYCJE, MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM, USŁUGI i wielokrotności następnych stron zgodnie z przyciskami dolnymi 1, 2, 3, 4, itd na panelu strony danej .

 

7. OGŁOSZENIA/REKLAMY PŁATNE.
Ogłoszenia płatne i reklamy są zamieszczane na Stronie Głównej  www.pldom.pl w dostępnych opcjach i na stronie następnej w każdej dostępnej tematyce serwisu.  INWESTYCJE, MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM, USŁUGI. Informacje szczegółowe dotyczące ceny i charakterystyki typu ogłoszeń opublikowano powyżej w &8 punkt 9 i na stronie serwisu pod określeniem STREFA CEN. Dodatkowe informacje pod numerem telefony 503 123 525 i email poczta@pldom.pl lub reklama@pldom.pl

 

8. PROMOCJE.
 Od 13 grudnia 2018 roku na stronie www.pldom.pl obowiązuje PROMOCJA. BEZPŁATNE OGŁOSZENIE / REKLAMA / OFERTA / PUBLIKACJA w trybie ustalonym przez powyższy regulamin..
Czas trwania oferty do odwołania na głównej stronie.
Inne promocje będą ogłaszane na Stronie Głównej w nieokreślonym czasie.

 

9. STRONA GŁÓWNA.
  Strona internetowa dostępna po wpisaniu w przęglądarkę internetową: www.pldom.pl . Pierwsza strona serwisu pldom.pl

 

                            & 10..
 Zasady odpowiedzialności.

1. Usługodawca powierza Użytkownikom możliwość zamieszczania bezpłatnych i płatnych ogłoszeń na stronie www.pldom.pl o treści zredagowanej przez Użytkownika. Usługodawca nie musi podejmować czynności korygujących oferty, ogłoszenia, publikacje.  
                                                                                                                       
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedbale sformatowane, wykonane oferty, ogłoszenia, publikacje przez Użytkownika. Jedynie zastrzega sobie prawo natychmiastowej korekty, lub poinformowania Użytkownika o terminie usunięcia błędów, skorygowania nieodpowiedniego eksponowania oferty, ogłoszenia, publikacji. Usługodawca / administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, oferty, publikacji Użytkownika na podstawie powyższych przyczyn bez podania powodu w trybie natychmiastowym.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za legalność, rzetelność sformatowanej, wykonanej oferty, ogłoszenia, publikacji przez Użytkownika.  Usługodawca / administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, oferty, publikacji Użytkownika na podstawie powyższych przyczyn bez podania powodu w trybie natychmiastowym.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji sprzedaży, zakupu sformatowanej, opublikowanej oferty, ogłoszenia, publikacji przez Użytkownika. Dotyczy to formy publikacji bezpłatnej i płatnej na stronie http://www.pldom.pl/ , kiedy nie jest zawierana dodatkowa umowa pośrednictwa w obrocie sprzedaży , zakupie, wynajmie nieruchomości przez pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki.

 

5. Usługodawca ma prawo usunąć natychmiast ofertę, ogłoszenie, publikacje kiedy oferty, ogłoszenia, publikacje zawierają nieodpowiednie propozycje w szerokim tego słowa znaczeniu, zaniżone wartości nieruchomości i z innych powodów nieodpowiedniego sposobu traktowania przedmiotu oferty, ogłoszenia, publikacji na stronie http://www.pldom.pl/

 

6. Usługodawca ma prawo usunąć natychmiast ofertę, ogłoszenie, publikacje kiedy oferty, ogłoszenia, publikacje zawierają, naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a w szczególności gdy oferta, ogłoszenie, publikacja ma w swoim brzmieniu tekstu, charakter ukrytych i jawnych wad. Oferta, ogłoszenie, publikacja ma znamiona uchybień, niedociągnięć, braków i to czyni. Naruszające dobre obyczaje powszechnie uznane za obraźliwe. Narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Szkodzące dobremu imieniu Usługodawcy lub innych osób. Nosi znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. Narusza Prawa Polityki Prywatności obowiązujące na stronie http://www.pldom.pl/

 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub innych urządzeń od Usługodawcy niezależnych.
- Za składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
- Nie istniejące zainteresowanie ofertą, ogłoszeniem, publikacją Użytkownika .
- Realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu oferty, ogłoszenia, publikacji .

 


                            &11.  
Reklamacyjne postępowanie.

1. Jeżeli Użytkownik nie posiada dodatkowej umowy pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie nieruchomości sporządzonej z pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki to wszelkie prawa reklamacyjne nie mają zastosowania z wyłączeniem reklamacji dotyczących ogłoszeń płatnych zgodnie z &11 punkt 2.

 

2. REKLAMACJE - OGŁOSZENIA PŁATNE.
  Reklamacja dotycząca tego punktu, dotyczy jedynie formy zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, publikacji zgodnej z regulaminem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczność, rzetelność, realizowalność ogłoszeń, reklam.

 

3. REKLAMACJE NIE DOTYCZĄ OGŁOSZEŃ BEZPŁATNYCH.

 

4. Jednak z uwagi na dobro Użytkownika wszystkie uwagi i inne zgłoszenia będą rozpatrywane i rozwiązywane jak najszybciej w zależności od tematu i rodzaju zgłaszanych potrzeb. Proszę dzwonić , lub wysłać email. Widoczny kontakt na stronie głównej. Miła, przemyślana i szybka współpraca jest kluczem do sukcesu. Bardzo proszę o staranne redagowanie ogłoszeń, reklam

 

 

                            & 12.  
POLITYKA PRYWATNOŚCI.


https://politykaprywatnoscipldom.blogspot.com/

 Polityka prywatności. Obowiązki. Zgody. Postanowienia.             

1. Wstęp

Pełna i rozszeżona wersja Polityki Prywatności PLDOM.PL
        https://politykaprywatnoscipldom.blogspot.com
                                                                                                                                                            Drogi użytkowniku
 Dbając o najwyższą jakość ochrony PANI/PANA prywatności, serwis www.pldom.pl został dostosowany do nowych obowiązujących przepisów prawnych chroniących PANI/PANA dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania wszelkich danych w naszym serwisie od 16.10.2018 r. jest art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

     

   W związku z tym przygotowaliśmy dla PANI/PANA niezbędne informacje, które znajdują się poniżej. Zawierają opis w jaki sposób przetwarzamy PANI/PANA dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.

 

1. Na naszym portalu internetowym nie stosujemy profilowania, automatyzacji i dzięki temu polityka prywatności jest bardzo prosta. Przyjazna dla każdej osoby korzystającej z naszych usług. Pliki cookies stosujemy jedynie do poprawnego funkcjonowania serwisu i dodawania ogłoszeń.  Baza danych jest uproszczona do koniecznego minimum.

 Konieczne dane jakie Państwo publikujećie w SERWISIE PLDOM.PL.
                                              
         - Numer zgłoszenia (automatycznie przydzielany),
         - NICK lub IMIĘ
         - email,
         - numer telefonu (nie jest konieczny),
         - opis i zdjęcia nieruchomości.  

Powyższe dane są udostępniane przez Użytkownika drogą procedury zamieszczania ogłoszenia DODAJ OGŁOSZENIE na stronie www.pldom.pl lub wymiany informacji poprzez email lub telefon dla celów  poprawnego działania ogłoszenia/reklamy na stronie www.pldom.pl  .
                                                   
2. Kto zarządza PANI/PANA prywatnością w PLDOM.PL?

 Usługodawcą, Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane PANI/PANA dane osobowe, jest pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki
   ulica Praska 56 30-322 Kraków
   NIP: 735 157 59 88
   REGON: 490701875
   Email: poczta@pldom.pl ,
       operator internetowej platformy pldom.pl dostępnej pod adresem http://pldom.pl/ .

   Do danych osobowych zgromadzonych przez portal pldom.pl ma wgląd jedna osoba, Franciszek Ponicki i właściciel danych osobowych. Całość zbioru informacji zgromadzona jest w sposób manualny, na oddzielnym dysku bez dostępu do sieci internetowej.

 

3. Jak się z nami skontaktować?
 Napisz drogą email, lub skontaktuj się telefonicznie z osobą odpowiedzialną.
Dane kontaktowe:
              Franciszek Ponicki
              adres e-mail: poczta@pldom.pl , reklama@pldom.pl
              telefon: 503 123 525

 

4. Jak otrzymujemy dane osobowe?
 W najprostszy, przejrzysty sposób.
Podczas publikacji ogłoszenia / reklamy na stronie www.pldom.pl . To Państwo decydujecie jakie dane zostaną udostępnione administratorowi i osobom odwiedzającym portal.


5.  Intencje i podstawy prawne przetwarzania PANI/PANA danych osobowych przez PLDOM.PL
 Przetwarzamy podane dobrowolnie dane osobowe, jedynie do niezbędnych celów nakierowanych na realizację umowy zawartej z PANIĄ/PANEM. Działamy zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 W tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu http://www.pldom.pl/;
- dokonywania transakcji i płatności prowizji za dodanie ogłoszenia/ reklamy na łamach strony internetowej www.pldom.pl (przy opcji płatnej);
- realizowanie odrębnych zleceń-umów w obrocie nieruchomościami.
- zakładania i zarządzania PANI/PANA kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi PANI/PANA konta i rozwiązywania problemów technicznych;
- oddzielna zgoda przy - realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży / zakupu / wynajmu / publikacji rozszerzonej;
- obsługi reklamacji związanej z usługą na stronie www.pldom.pl i w w ramach dodatkowej umowy dotyczącej obrotu na rynku nieruchomości w przypadku, gdy PANI/PAN złoży taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do nas PANI/PAN kierujecie (poprzez formularz kontaktowy);
- do kontaktowania się z PANIĄ/PANEM, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Wykorzystujemy również PANI/PANA dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego zadania na rzecz portalu www.pldom.pl i obrotu na rynku nieruchomości, którym jest:
- manualne monitorowanie PANI/PANA aktywności na portalu www.pldom.pl;  
- dopasowanie, skorygowanie, usunięcie w razie potrzeby reklamy / ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu w serwisie www.pldom.pl;
- oddzielna zgoda przy - prowadzeniu wobec PANI/PANA ogłoszenia / reklamy działań marketingowych dodatkowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, reklamy na banerach, telebimach, plakatach.
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy PANI/PANU drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych - regulaminowych na portalu www.pldom.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych wyłącznie dla celu obsługi portalu i firmy PLDOM.PL Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa).

 

6. Dlaczego PANI/PAN jest zobowiązany podać nam dane osobowe?
  To jedyny sposób na miłą współpracę. Wymagamy podania przez PANIĄ/PANA jak najbardziej ograniczonych, niezbędnych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez administratora w ramach portalu www.pldom.pl  .


  W przypadku ogłoszenia/reklamy podstawowej wymagane minimum:                                         
    • Imię lub nick,
    • email i telefon lub
    • tylko jeden z nich
+ tekst oferty + zdjęcie/a wykonane przez ogłoszeniodawcę.
Numer ogłoszenia portalu nadawany jest automatycznie lub przez administratora.

 Istnieje możliwość publikacji ogłoszenia anonimowo.
W tej opcji od Użytkownika wymagany jest email lub kontakt telefoniczny do wiadomości administratora portalu PLDOM.PL  

 

 W przypadku ogłoszenia/reklamy dla firm wymagane minimum:

     • adres email lub
     • kontakt telefoniczny,
     • dane firmy do celów wystawienia faktury, rachunku i publikacji
 + tekst oferty + zdjęcie wykonane przez ogłoszeniodawcę.
Numer ogłoszenia portalu nadawany jest automatycznie lub przez administratora.


 Powyższe dane są konieczne do uruchomienia systemu ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA/REKLAMY na łamach serwisu www.pldom.pl .

 

7. Jakie masz uprawnienia wobec pldom.pl w zakresie przetwarzanych danych?
- Gwarantujemy spełnienie wszystkich PANI/PANA praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- prawo dostępu,
- sprostowania
- oraz usunięcia PANI/PANA danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie profilowaniu automatycznemu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
 
 Z uprawnień tych Państwo możecie skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych PANI/PANA dane nie będą już niezbędne do celów portalu, dla którego zostały zebrane przez pldom.pl Nieruchomości Kraków;
- cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
- zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- PANI/PANA dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- PANI/PANA dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne PANI/PANU do obrony lub dochodzenia roszczeń;
- lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie PANI/PANA danych odbywa się na podstawie PANI/PANA zgody lub umowy zawartej z PANIĄ/PANEM.

 Wyraźnie tutaj trzeba zaznaczyć że administrator jest objęty wymogami prawa zawartego w ustawie podatkowej i obowiązkami wobec organów służb publicznych. Wszelkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

8. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania PANI/PANA danych osobowych, gdy:
-  wniesiony sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się PANI/PAN znalazł,
- PANI/PANA danych osobowych podlegają automatyzacji lub są profilowane. W pldom.pl nie stosujemy automatyzacji, profilowania.
- PANI/PANA dane osobowe przetwarzane są na potrzeby nie związane z portalem www.pldom.pl
- w innych uzasadnionych przypadkach i zgodnych z wymogami prawa.

 

9. Komu udostępniamy PANI/PANA dane osobowe?
 Podane przez PANIĄ/PANA dane osobowe udostępniamy poprzez witrynę www.pldom.pl i w przypatku dodatkowych umów w obrocie na rynku nieruchomości:

     * osobom odwiedzającym serwis www.pldom.pl ,
    * osobom odwiedzającym daną nieruchomość (odrębna umowa) ,
    * podmiotom zapewniają usługi płatnicze przy zamieszczaniu płatnego ogłoszenia (Państwo dokonujecie tej czynności samodzielnie poprzez własne konto bankowe, inne opcje),
    * stronom transakcji, z którymi Pani/Pan buduje kontakty na stronie www.pldom.pl
    * dodatkowa opcja objęta dodatkową klauzulą zgody w przypadku bezpośredniego kontaktu ze stronami transakcji oraz
     * podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, również dodatkowa klauzula zgody.
     * W pewnych sytuacjach jesteśmy zobligowani przekazać PANIĄ/PANA dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami w uzasadnionych przypadkach..

 

10. Jak długo przechowujemy PANI/PANA dane osobowe?


     A. Przechowujemy całość podanych danych osobowych dla celów promujących PANI/PANA ogłoszenie przez okres obowiązywania obustronnie dobrowolnej umowy lub do momentu wniesienia przez PANIĄ/PANA sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. A także w pewnych sytuacjach po jej zakończeniu w celach:
       • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
       • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
       • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
       • przechowujemy do celów archiwizacyjnych w minimalnym manualnym - ręcznym formacie, to jest NUMER KLIENTA/ IMIĘ LUB NICK / NUMER TELEFONU i KONTAKT EMAIL/KRÓTKI OPIS . W opcji Firma , dane FIRMY i faktura.

 Maksymalny czas przechowywania to 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Na uzasadnione życzenie usuwamy.

 

 B. W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć dobrowolnie udział – będziemy przechowywać PANI/PANA dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczania nagród. Po zakończeniu akcji/konkursu dane osobowe są usuwane.

 

C. Przechowujemy w celu:
- rozliczalności spraw związanych z serwisem pldom.pl,
- udowodnienia przestrzegania przepisów prawa podatkowego,
- wykonywania obowiązków wobec organów służb publicznych w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli dotyczącej przetwarzania danych osobowych,ale nie dłuższy jak 6 lat zgodny z wymogami prawa podatkowego.


11. Jak wpływa na Twoje prawa do ochrony danych osobowych Automatyzacja i profilowanie ?
 NIE STOSUJEMY.
 W myśl obowiązujących interpretacji prawa RODO na portalu pldom.pl automatyzacja nie została wprowadzona. Pani/Pana dane osobowe będą minimalnie przetwarzane w sposób bez udziału człowieka tylko przez formularz zgłoszeniowy w trakcie redagowania ogłoszenia (składania oferty kupna, sprzedaży, wynajmu),

 Profilowanie również nie wprowadziliśmy na portalu pldom.pl
Wybór przez Panią/Pana odpowiedniego działu podczas zamieszczenia ogłoszenia, jest jedynym manualnym osobistym Państwa profilowaniem.

 Nie stosujemy przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.
                                       
12. Zawiadywanie danymi na stronie www.pldom.pl

 

A. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i gromadzenia danych w odpowiednich zasobach danych w następujących celach przy uwzględnieniu zasad Polityki Prywatności obowiązującej na stronie www.pldom.pl :
      * Zagwarantowania stosownej usługi na rzecz  Użytkownika.
      * Rozwiązywanie problemów technicznych.
      * Świadczenia zamówionej reklamy na stronie www.pldom.pl .
      * Kontaktowania się z użytkownikiem w celach oferowanych.
      * Z innymi zapytaniami związanymi z rynkiem nieruchomości.
      * Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu www.pldom.pl , w tym zwalczanie nadużyć.

 

B.  Dostęp, kontakt przez kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

 

C. Usługodawca jest uprawniony do przechowywania i używania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów działalności firmowej związanej ze stroną www.pldom.pl i publikacjami dodatkowymi promującymi stronę www.pldom.pl zgodnie z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności strony www.pldom.pl

 

13. Bezpieczeństwo  
  Wszystkie dane zgromadzone przez Usługodawcę do celów kontaktu z Użytkownikiem chronione przy użyciu dostępnych środków technicznych i obowiązujących procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zarządzanie danymi zgodnie z przyjętymi przez Usługodawcę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

- Dane Osobowe konieczne do rozliczeń podatkowych i innych czynności prawnych zgodnych z prawem polskim, są zgrupowane na niezależnym nośniku (dysku) bez dostępu do internetu.
- Dane Osobowe widoczne w ogłoszeniu bezpłatnym bezpowrotnie są dezaktywowane po zakończeniu publikacji ogłoszenia/reklamy.

 

14. DODATKOWE INFORMACJE.
 Dbając o Państwa prywatność na stronie www.pldom.pl nie zostały wprowadzone inne mechanizmy pozyskiwania danych osobowych. Przykładowo - pliki cookie (ciasteczka) zostały wprowadzone jedynie do celów prawidłowego działania serwisu. Mechanizmów plików cookies nie wykorzystujemy do gromadzenia danych o użytkownikach.

 

15. Jako Administrator Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:
      • dostępu do swoich danych osobowy
      • zmiany w przetwarzanych przez nas danych;
      • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych;
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych: Przydatne dokumenty i informacje w pozostałych zakładkach/działach na stronie    

           https://politykaprywatnoscipldom.blogspot.com/

   Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

        adres:
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
          ul. Stawki 2       
          00-193 Warszawa

Pełna wersja do wglądu RODO     
                                https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

 

                            & 13.
 CENNIK. STREFA CEN pldom.pl

 

Serwis internetowy PLDOM.PL od 13 grudnia 2018 roku oddaje Państwu do dyspozycji
możliwość publikowania ogłoszeń / reklam w formie BEZPŁATNEJ.
 
Regulamin PLDOM.PL reguluje aktualne ustalone parametry (od dnia 13 grudnia 2018) publikowania OGŁOSZEŃ / REKLAM w opcji bezpłatnej i płatnej w ustalonej skali cenowej do odwołania. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w nieokreślonym czasie na stronie głównej  www.pldom.pl w formie tekstowej, a bezpłatne ogłoszenia, oferty, publikacji, reklamy  zamieszczone przed terminem ogłoszenia zmiany, przez okres trzech miesięcy od daty wprowadzenia korekt mają ważność bezpłatnego ogłoszenia, oferty, publikacji, reklamy na łamach strony  www.pldom.pl
 
Natomiast wszelkie przyszłe obwieszczone, zmiany cenowe dotyczące ogłoszeń PŁATNYCH  opublikowanych przed terminem wprowadzonych zmian są realizowane zgodnie z zawartymi umowami między Usługobiorcą a Usługodawcą PLDOM.PL. do końca ustalonego czasu realizacji.  
 
Przy publikacji ogłoszeń proszę szczególną uwagę zwrócić na &1 REGULAMINU PLDOM.PL  ( jest wstępnym podsumowaniem zasad PLDOM.PL przy publikacji ogłoszeń).
 
 
OGŁOSZENIE PODSTAWOWE BEZPŁATNE.                            
CENA - 0 ZŁ
Publikacja według kolejności dodawania na stronach drugich i nastpnych.
Pozycja prezentacji ogłoszenia może ulec zmianie w trakcie ogłaszania..
 
 
OGŁOSZENIE PODSTAWOWE PŁATNE
Publikacja na tematycznej pierwszej stronie.
PIERWSZA POZYCJA, BEZ ROTACJI. 
                 CENA - OPCJA CHWILOWO NIEAKTYWNA.
Miejsca publikacji ogłoszenia dokładnie określone.
Ilość ogłoszeń ograniczona na stronie.
 
 
 
PROMOWANE NIERUCHOMOŚCI PŁATNE.
Pierwsza strona. 
                CENA - 50 ZŁ
Miejsce publikacji ogłoszenia dokładnie określone na pierwszej stronie serwisu.
Pozycja ogłoszenia jedna z sześciu, publikowana w kolejności dodawania.


 
PROMOWANE FILMY PŁATNE.
Pierwsza strona.
                CENA - 80 ZŁ
Miejsce publikacji ogłoszenia dokładnie określone na pierwszej stronie serwisu.
Pozycja jedna z trzech, publikowana w kolejności dodawania.
 
 
 
DUŻY BANER REKLAMOWY NA PIERWSZEJ STRONACH.
                CENA - 200 ZŁ
Miejsce publikacji ogłoszenia dokładnie określone. Pierwsza strona serwisu. 
Jedno ogłoszenie dotyczy prezentacji w formie trzech banerów aktywnych w kolejności 2, 3, 4, 5.
 
 
 
 OFERTA POLECANA lub OFERTA REKOMENDOWANA. 
               CENA - OPCJA CHWILOWO NIEAKTYWNA.
Publikacja ogłoszenia wyróżniona napisem na kolorowym tłe.

 
 
OFERTA ZWERYFIKOWANA.
               CENA - USTALANA INDYWIDUALNIE.
Publikacja ogłoszenia wyróżniona napisem na kolorowym tle i logo pldom.pl .
 
 
PODANE POWYŻEJ Ceny
dla osób FIZYCZNYCH zawierają podatek VAT.
DLA FIRM SĄ WARTOŚCIAMI NETTO. Nie zawierają podatku VAT.
 
Powyższe ceny dotyczą miesięcznego okresu emisji-publikacji ogłoszenia,reklamy PŁATNEJ.
 
OGŁOSZENIE PODSTAWOWE jest publikowane na stronach INWESTYCJE, MIESZKANIA, DOMY, DZIAŁKI, WYNAJEM, LOKALE, USŁUGI, FINANSE pod panelem SZUKAJ WEDŁUG w kolejności dodawania..
 
OGŁOSZENIA / REKLAMY płatne publikowane w miarę wolntch miejsc..
 

 

 

                            & 14.
 Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie głównej www.pldom.pl pod nazwą REGULAMIN.

 

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej www.pldom.pl i w dziale REGULAMIN.

 

3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.


4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach strony www.pldom.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.

 

6. Polityka Prywatności. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

7. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2018 roku i obowiązuje do odwołania.

 

                           & 15.

INFORMACJE - POMOC

 

1. Objaśnienie dotyczące STREFA  1, 2, 3, 4, 5. Kraków i pozostałe obszary województwa zostały podzielone na 5 STREF.

   Wyjaśnienie w formie graficznej pod linkiem : STREFA

 


                            & 16.
 DANE KONTAKTOWE.

 

Pytania dotyczące zakresu Regulaminu i  Polityki Prywatności inne uwagi należy kierować
na adres e mail poczta@pldom.pl , lub telefoniczny 503 123 525 - pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki

© Copyright 2017 . All rights reserved PLDOM.PL Franciszek Ponicki ®

        
             
              Nasza maksyma.
         Szacunek to podstawa współpracy, nie jest luksusem.
                                                         jest normalnym odruchem człowieka.
           
          Dziękuję, że Jesteś Tutaj, i życzę udanych transakcji na PLDOM.PL

                                                                         Pozdrawiam Franciszek Ponicki