Polityka prywatności


Ostatnia zmiana: 2019-07-01

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PLDOM.PL

 

Drogi Użytkowniku

logo_male.png
 
  Dbając o najwyższą jakość ochrony Twojej prywatności, serwis www.pldom.pl został dostosowany do nowych obowiązujących przepisów prawnych chroniących Twoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania wszelkich danych w naszym serwisie od 25.05.2018 r. jest art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Na końcu strony zamieszczamy link dostępu do pełnej obowiązującej wersji Polityki Prywatności PLDOM.PL
 
  W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych (m.in. w kontekście RODO) Politykę Prywatności oraz Regulamin został poddany koniecznym modyfikacjom.
 
  Podstawowe wstępne informacje.
 
    Administratorem Twoich danych osobowych jest pldom.pl Nieruchomości Kraków Franciszek Ponicki                
 
    • Realizacji działań reklamowych na stronie pldom.pl
    • Rozwoju i działania naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
    • Stosujemy zasadę minimalizacji zbiorów danych. Przetwarzamy tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.
    • Zasada poufności danych. Twoje dane osobowe, są bezpieczne i dostępne tylko dla jednej osoby - administratora.
 
* numer ogłoszenia / reklamy (nadawany przez administratora),
* imię lub nick,
* numer telefonu lub email (zamieszczany jawnie przez użytkowika na stronie www.pldom.pl lub tylko do wglądu administratora).
* opis i zdjęcia nieruchomości.
 
   • Nie stosujemy profilowania.
   • Nie stosujemy cookies w wersji rozbudowanej, jedynie do celów podstawowego funkcjonowania serwisu..
   • Nie wprowadziliśmy automatyzacji, profilowania.
 
        https://politykaprywatnoscipldom.blogspot.com/